Service-Image

Opis

Kućni pojačavač za pojačanje slabijeg signala kod rezidencijalnih korisnika.

Download Pdf