Service-Image

Opis

AC810 predstavlja kompaktan optički nod, sa dva aktivna izlaza, namenjen za mreže gde se optičkim vlaknima doseže duboko u HFC mrežu.

Download Pdf