Service-Image

Veleprodaja

Na ovoj stranici nalaze se Standardne ponude za usluge međupovezivanja sa javnom fiksnom komunikacionom mrežom preduzeća SAT-TRAKT DOO BAČKA TOPOLA, KDS SMILEY TV DOO BAČKA TOPOLA i VICTORY MEDIA DOO.

STANDARDNA PONUDA ZA USLUGE MEĐUPOVEZIVANJA SA JAVNOM FIKSNOM KOMUNIKACIONOM MREŽOM PREDUZEĆA SAT-TRAKT DOO BAČKA TOPOLA

STANDARDNA PONUDA ZA USLUGE MEĐUPOVEZIVANJA SA JAVNOM FIKSNOM KOMUNIKACIONOM MREŽOM PREDUZEĆA KDS SMILEY TV DOO BAČKA TOPOLA

STANDARDNA PONUDA ZA USLUGE MEĐUPOVEZIVANJA SA JAVNOM FIKSNOM KOMUNIKACIONOM MREŽOM PREDUZEĆA VICTORY MEDIA DOO

Ponude se primenjuju prvog dana kalendarskog meseca po isteku roka od 30 dana od dana njihovog objavljivanja (Standardne ponude su objavljene 18.11.2022.).

Za sva pitanja u vezi sa veleprodajnim uslugama, kako na nacionalnom tako i na međunarodnom tržištu kontaktirajte nas:
Telefon: +381 11 424 0 104,
E-mail: veleprodaja@sattrakt.com