Service-Image

Pružanje tehničke podrške na lokaciji korisnika

SAT-TRAKT je operater koji pruža tehničku podršku svojim i rezidencijalnim i poslovnim korisnicima na samoj lokaciji korisnika.