Service-Image

Iznajmljivanje korisničke opreme

SAT-TRAKT je operater koji pruža uslugu iznajmljivanja krajnje korisničke opreme svojim korisnicima (operaterima, poslovnim korisnicima i rezidencijalnim korisnicima). U grupu ove opreme spadaju ruteri, L2 svičevi, itd.