Service-Image

EPL (EoMPLS, EoSDH, EoDWDM)

EPL (Ethernet Private Line) je iznajmljeni Ethernet vod tačka – tačka. SAT-TRAKT može realizovati ovaj servis preko MPLS ili TDM-a. Garantovana je potpuna transparentnost servisa.

Service-Image

EVPL (Metroethernet, EoMPLS, EoSDH)

EVPL (Ethernet Virtual Private Line) je iznajmljeni Ethernet vod tačka – tačka realizovan kroz poseban VLAN. SAT-TRAKT može realizovati ovaj servis preko Metroetherneta, MPLS ili TDM-a.

Service-Image

VPLS (Metroethernet, EoMPLS, EoSDH)

VPLS (Virtual Private LAN Service) je iznajmljeni Ethernet LAN servis, koji može biti realizovan kao tačka – više tačaka ili više tačaka – više tačaka. SAT-TRAKT može realizovati ovaj servis preko Metroetherneta, MPLS ili TDM-a.

Service-Image

SDH (E1, E3, STM-1 do STM-64)

SDH (Synchronous Digital Hierarchy) je iznajmljeni TDM vod tačka – tačka. SAT-TRAKT može realizovati ovaj servis preko svoje mreže SDH multiplex-era. Garantovana je potpuna transparentnost servisa.

Service-Image

DWDM (STM-16, STM-64)

DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing) je iznajmljeni TDM vod tačka – tačka. SAT-TRAKT može realizovati ovaj servis preko svoje mreže DWDM multiplex-era. Garantovana je potpuna transparentnost servisa.

Service-Image

L2VPN

L2VPN (Layer 2 Virtual Private Network) je Ethernet servis koji može biti implementiran kao EPL, EVPL ili VPLS. SAT-TRAKT može realizovati sve navedene servise.

Service-Image

L3VPN

L3VPN (Layer 3 Virtual Private Network) je poseban tip virtualnih privatnih mreža gde se servis tačka – tačka ili tačka – više tačaka realizuje na Layer 3 nivou ISO/OSI modela. SAT-TRAKT može realizovati ovaj servis svuda gde je prisutan sa svojom telekomunikacionom infrastrukturom.

Service-Image

Dark fiber

Servis iznajmljivanja single modnih vlakana na trasama gde SAT-TRAKT ima svoju optičku infrastrukturu.

Service-Image

λ - talasne dužine

Servis iznajmljivanja kapaciteta od STM-16 do STM-64 TDM, kao i 1Gbps, 10 Gbps LAN i WAN Ethernet.