Service-Image

Veleprodaja

Na ovoj stranici nalazi se Standardna ponuda za usluge međupovezivanja sa javnom fiksnom komunikacionom mrežom preduzeća SAT-TRAKT DOO BAČKA TOPOLA.

STANDARDNA PONUDA ZA USLUGE MEĐUPOVEZIVANJA SA JAVNOM FIKSNOM KOMUNIKACIONOM MREŽOM PREDUZEĆA SAT-TRAKT DOO BAČKA TOPOLA

Ponuda se primenjuje prvog dana kalendarskog meseca po isteku roka od 30 dana od dana njenog objavljivanja (Standardna ponuda je objavljena 6.12.2019.).

Za sva pitanja u vezi sa veleprodajnim uslugama, kako na nacionalnom tako i na međunarodnom tržištu kontaktirajte nas:
Telefon: +381 11 424 0 104,
E-mail: veleprodaja@sattrakt.com